Tư vấn và hỗ trợ giao thương và đầu tư

hỗ trợ các doanh nhân và các nhà đầu tư từ cả 2 phía

Bên cạnh việc thấu hiểu các khó khăn của các doanh nhân và nhà đầu tư trong quá trình tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, thương mại hay đầu tư tại các thị trường mới, chúng tôi cũng nhận thấy rất nhiều khác biệt về môi trường pháp lý, thuế và kế toán giữa hai quốc gia Hà Lan và Việt Nam, từ đó, chúng tôi thiết kế các dịch vụ tư vấn hỗ trợ của mình dựa trên các hiểu biết về thị trường, quy trình và luật lệ liên quan. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ các doanh nhân và các nhà đầu tư từ cả 2 phía Hà Lan và Việt Nam trong quá trình tìm hiểu và gia nhập thị trường.

Hợp tác với hãng luật La Gro Geelkerken tại Hà Lan và nhiều hãng luật và công ty tư vấn uy tín tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ như sau:

Đánh giá thị trường nhằm tìm kiếm các mục tiêu và đối tác tiềm năng

Tư vấn quy trình từ các bước thu thập thông tin ban đầu đến thực hiện dự án thương mại/đầu tư

Thành lập pháp nhân, hợp tác, liên doanh, quy trình vận hành và đăng ký địa chỉ

Các bước xin giấy phép, hỗ trợ pháp lý liên quan đến hợp đồng hoặc các vấn đề pháp lý khác bao gồm các chỉ dẫn tuân thủ

Các chỉ dẫn thực tế liên quan đến tài khoản ngân hàng, bảo hiểm, tuyển dụng nhân sự và điều phối các văn phòng.

Các Lợi ích chúng tôi mang lại

goal-1
Một liên hệ
duy nhất

Chỉ cần liên hệ 1 đầu mối, sẽ có tất cả các câu trả lời

badge
Kết nối
chuyên gia

Kết nối đến các chuyên gia trong các lĩnh vực được yêu cầu

bar-graph
Tìm kiếm các
cơ hội mới

Tìm kiếm các cơ hội mới trong những môi trường mới và chia sẻ góc nhìn từ bên trong

Đăng ký Email

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị.