Phát Triển Giáo Dục

mạng lưới hợp tác đáng tin cậy về giáo dục Việt Nam - Hà Lan

Education

Với các chuyên gia ở cả Hà Lan và Việt Nam cùng mạng lưới hợp tác đáng tin cậy, các dịch vụ giáo dục của chúng tôi bao gồm:

Hỗ trợ du học sinh Việt Nam trong thời gian học tập và sinh sống tại Hà Lan
Hỗ trợ du học sinh Việt Nam phát triển sự nghiệp và định cư sau khi tốt nghiệp tại Hà Lan
Hỗ trợ sinh viên Hà Lan với các chương trình thực tập và trao đổi tại Việt Nam
Thiết kế và giảng dạy các chương trình tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Một Số Gói Hỗ Trợ Của Chúng Tôi

I GO ASIA PROGRAM

Internship, traineeship, exchange positions and more in Vietnam, Thailand and Bangladesh, with the possibility to also travel and experience a different culture. I Go Asia is a programme that helps BSc, MSc students and young professionals shape up their professional experiences in the best working environments in Asia, with a personal and friendly approach – the new Asian style

I GO NETHERLANDS PROGRAM

Không còn phải lo nghĩ về việc chọn trường, xin Visa, đăng ký hồ sơ nhập học và bắt đầu cuộc sống Hà Lan. Chúng tôi hỗ trợ từ điểm đầu đến điểm cuối, từ chuẩn bị hành trang tại Việt Nam đến nhập học ổn định tại Hà Lan.

Đăng Ký Nhận Email

Chúng Tôi
sẵn sàng hỗ trợ

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị.